Οθωμανικό Τελωνείο Ελασσόνας

Το οθωμανικό τελωνείο της Ελασσόνας βρίσκεται στο δρόμο που οδηγεί στη Μελούνα, όπου ήταν τα σύνορα Ελλάδας – Οθωμανικής αυτοκρατορίας μέχρι το 1912. Πρόκειται για δημόσιο κτήριο μεταβυζαντινής περιόδου, το οποίο κατασκευάστηκε προκειμένου να στεγάσει το Τελωνείο και άλλες δημόσιες υπηρεσίες. Κτίστηκε το έτος 1881, χρονιά που απελευθερώθηκε το μεγαλύτερο μέρος της Θεσσαλίας, εκτός της επαρχίας Ελασσόνας και τα σύνορα του ελληνικού κράτους έφθασαν μέχρι τα υψώματα της Μελούνας, λίγα χιλιόμετρα έξω από την πόλη.

Στις αρχές της δεκαετίας του 1980 συντάχθηκε μελέτη επισκευής του κτηρίου και μετασκευής του σε Λαογραφικό Μουσείο και ξεκίνησε η επισκευή του. Σήμερα το κτήριο διατηρείται σε αρκετά καλή κατάσταση και χρειάζεται ορισμένες εργασίες μικρής κλίμακας, προκειμένου να ολοκληρωθεί και να στεγάσει τη Λαογραφική Συλλογή Ελασσόνας.

larisa.culture.gr