Ασκητήριο Παμμέγιστων Ταξιαρχών (Πύθιο)

Βρίσκεται σε βραχώδη παρειά λόφου, ανατολικά του Πυθίου. Το σύνολο συνίσταται από πέντε μικρούς ακανόνιστους συνεχόμενους χώρους, οι οποίοι διαμορφώνονται στη φυσική κοιλότητα του βράχου.

Οι διαχωριστικοί τοίχοι, που σήμερα είναι επιχρισμένοι σε πολλά σημεία, φέρουν λείψανα τοιχογραφιών, εκ των οποίων σώζονται μόνο οι παραστάσεις των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ στο εσωράχιο της εισόδου από τον δεύτερο στον τρίτο χώρο. Οι τοιχογραφίες αυτές χρονολογούνται στον 14ο αιώνα”.

Κηρύχθηκε ως αρχαίο μνημείο επειδή αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα των ασκητηρίων του 14ου αι ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΔΑ/ΑΡΧ/Β1/Φ32ΚΗΡ/6400/180/22-3-2002 – ΦΕΚ 408/Β/4-4-2002
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=12045&v17=