Ασκητήριο Τιμίου Σταυρού (Πύθιο)

Το ασκητήριο του Τιμίου Σταυρού βρίσκεται σε βραχώδη παρειά ενός λόφου ανατολικά του Πυθίου.

Αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα αρχιτεκτονικής των ασκητηρίων του 14ου αι. Το σύνολο αποτελείται από τρεις μικρούς ακανόνιστους συνεχόμενους χώρους, οι οποίοι διαμορφώνονται στη φυσική κοιλότητα του βράχου. Εμπρός από το άνοιγμα του βράχου διασώζονται σε ερειπιώδη κατάσταση δύο μικροί συνεχόμενοι χώροι και ανατολικώς αυτών μια είσοδος οδηγεί στο κυρίως ναΰδριο. Το ναΰδριο είναι ένας τραπεζοειδούς μορφής ακανόνιστος θάλαμος, ο οποίος φέρει προς Α σχεδόν τετράγωνου σχήματος απολήγον σε ημικυκλική κόγχη Ιερό Βήμα. Στα σωζόμενα τμήματα των τοίχων των δύο ερειπωμένων χώρων και στο ναΰδριο διατηρούνται τοιχογραφίες οι οποίες χρονολογούνται επακριβώς βάσει της κτητορικής επιγραφής που διασωζόταν στο υπέρθυρο της εισόδου του Ιερού Βήματος στα 1339 (επί αυτοκρατορίας του Ανδρόνικου Γ)”.

Κρίθηκε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο. ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΔΑ/ΑΡΧ/Β1/Φ32/ΚΗΡ/6407/191/14-3-2002 – ΦΕΚ 452/Β/12-4-2002
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=11851&v17=