Ασκητήρια

Prayer Caves (Askitiria)

  1. Ασκητήριο Παμμέγιστων Ταξιαρχών (Πύθιο)
  2. Ασκητήριο Τιμίου Σταυρού (Πύθιο)
%d bloggers like this: