Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής (1873, Ευαγγελισμός)

Ο ιερός ναός Αγίας Παρασκευής βρίσκεται στον Ευαγγελισμό Ελασσόνας είναι μονόχωρος με δίρριχτη στέγη, που καλύπτεται με κεραμίδια γαλλικού τύπου.

Ο ζωγραφικός διάκοσμος, στο εσωτερικό του ναού, αναπαριστά την Πλατυτέρα στην κεντρική κόγχη του Ιερού Βήματος και την Αποκαθήλωση στην κόγχη της Προθέσεως. Μία από τις εικόνες του απλού ξύλινου τέμπλου του ναού χρονολογείται, βάσει επιγραφής, στα 1873. Ανάλογης χρονολόγησης είναι και το βημόθυρο.

Χαρακτηρίστηκε ως μνημείο χρήζον ειδικής κρατικής προστασίας, με ακτίνα προστασίας 50 μ. περιμετρικά του ναού, επειδή αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής του β’ ημίσεως του 19ου αιώνα.

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΔΑ/ΑΡΧ/Β1/Φ32/6393/182/27-2-2002 – ΦΕΚ 312/Β/15-3-2002