Ι.Ν. Αγίων Αναργύρων (1647, Βαλανίδα)

O Ιερός Ναός Αγίων Αναργύρων Βαλανίδας Ελασσόνας χαρακτηρίστηκε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο, καθώς είναι μονόχωρος και αποτελείται από κεραμοσκεπή με δίρριχτη στέγη φέροντας σημαντικό ζωγραφικό διάκοσμο. Το εσωτερικό του ναού κοσμούν τοιχογραφίες και σύμφωνα με κτητορική επιγραφή, η οποία σήμερα δεν σώζεται, η τοιχογράφηση έγινε το 1647.

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ32/48539/1010/11-11-1993 – ΦΕΚ 886/Β/6-12-1993