Ι.Ν. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου (α’ 20ου αι., Ευαγγελισμός)

Ο ιερός ναός Ευαγγελισμού της Θεοτόκου βρίσκεται στην κοινότητα  Ευαγγελισμού Ελασσόνας. Πρόκειται για ένα σύνθετο σταυροειδή τετρακιόνιο ναό με τρούλο και νάρθηκα – υπερώο στη δυτική πλευρά. Στην ιδιαίτερα επιμελημένη λιθοδομή του ναού, από πελεκητούς λίθους, παρεμβάλλονται τέσσερις ζώνες, με διπλή σειρά πλίνθων. Η στέγη του ναού καλύπτεται με κεραμίδια γαλλικού τύπου. Τοιχογραφίες υπάρχουν μόνο στον τρούλο του ναού και ορισμένες νεότερες στους πεσσούς.

Ο ναός χαρακτηρίστηκε ως μνημείο χρήζον ειδικής κρατικής προστασίας, με ακτίνα προστασίας 50 μ. περιμετρικά του ναού, επειδή αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής των αρχών του 20ού αιώνα.

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΔΑ/ΑΡΧ/Β1/Φ32/6419/189/27-2-2002 – ΦΕΚ 312/Β/15-3-2002