Ι.Ν. Προφήτου Ηλίου (Δρυμός)

Στην κοινότητα του Δρυμού, ο ιερός ναός Προφήτου Ηλία χαρακτηρίστηκε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείον επειδή αποτελεί μοναδικό ιστορικό τεκμήριο της ιστορίας του χωριού.

ΥΑ ΥΠΠΕ/Α/Φ31/40488/4579/1-12-1976 – ΦΕΚ 1501/Β/14-12-1976