Δ.Ε. Καρυάς

  1. Ι.Ν. Αγίου Νικολάου (1807, Καρυά)
  2. Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου (1883, Κρυόβρυση)
  3. Ι.Ν. Αγίας Τριάδος (1710, Συκαμινέα)