Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου (1883, Κρυόβρυση)

Ο Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου στην κοινότητα Κρυόβρυσης, χαρακτηρίστηκε ως μνημείο το οποίο χρειάζεται ειδική κρατική προστασία με ακτίνα προστασίας 50 μ. περιμετρικά του ναού, επειδή αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής του β’ ημίσεος του 19ου αιώνα.

Πρόκειται για τρίκλιτη λιθόκτιστη βασιλική με νάρθηκα-γυναικωνίτη στη δυτική πλευρά και δίρριχτη στέγη από κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου. Ο νάρθηκας χωρίζεται από τον κυρίως ναό με τοίχο στο ισόγειο και ξύλινο υπερώο με ημικυκλική προεξοχή και καφασωτά στον όροφο. Εσωτερικά ο ναός καλύπτεται με καμάρα στο μεσαίο κλίτος και είδος φουρνικών στα πλάγια κλίτη. Ο ζωγραφικός διάκοσμος του ναού χρονολογείται, βάσει επιγραφής, στα 1904. Στο τέμπλο του ναού είναι προσαρμοσμένες εικόνες του 1883-4.

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΔΑ/ΑΡΧ/Β1/Φ32/6406/192/27-2-2002 – ΦΕΚ 312/Β/15-3-2002