Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου (1714, Δομένικο)

Ο Ιερός ναός του Αγίου Αθανασίου στο Δομένικο Ελασσόνας είναι μία μονόκλιτη ξυλόστεγη βασιλική με εξωνάρθηκα στο δυτικό τμήμα και στο βόρειο, η οποία σύμφωνα με την κτητορική επιγραφή χρονολογείται στις αρχές του 18ου αιώνα. Πρόκειται για μονόχωρο ξυλόστεγο ναό που περιβάλλεται από χαμηλό περίβολο από αργολιθοδομή, ο οποίος σώζει σχεδόν ακέραιο τον τοιχογραφικό του διάκοσμο που περιλαμβάνει θέματα από το Βίο και τα Πάθη του Κυρίου, ολόσωμους Αγίους και στηθάρια μαρτύρων. Στο ανώφλιο της Δ. θύρας υπάρχει κτητορική επιγραφή που αναφέρεται στον επίσκοπο Δομενίκου και Ελασσόνος Αθανάσιο Αλεξανδρείας (1714-1721).

Ο ναός αποτελεί αξιόλογο μνημείο τόσο από ιστορικής όσο και από καλλιτεχνικής απόψεως και εντάσσεται σε μια σειρά μνημείων που σηματοδοτούν τη μεταβυζαντινή περίοδο του Δομένικου

Χαρακτηρίστηκε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο που έχει ανάγκη ειδικής κρατικής προστασίας με περιβάλλοντα χώρο ακτίνας 200 μ. γύρω του. Κηρύχθηκε ζώνη προστασίας του μνημείου ακτίνας χιλίων (1000) μέτρων.

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ32/48538/1011/23-11-1993 – ΦΕΚ 916/Β/21-12-1993
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ32/ΚΗΡ/37246/1309/5-11-1999 – ΦΕΚ 2060/Β/24-11-1999