Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου (Μαγούλα)

Χαρακτηρισμός Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου στην κοιν. Μαγούλας, της επαρχίας Ελασσόνας, του νομού Λαρίσης, ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου.

“Χαρακτηρίζουμε τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου, που βρίσκεται στην κοιν. Μαγούλας, του Δήμου Ποταμιάς, της επαρχίας Ελασσόνας, νομού Λαρίσης, ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο, με περιβάλλοντα χώρο 50 μ. περιμετρικά του ναού, επειδή αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής του 19ου αιώνα.
Πρόκειται για μία τρίκλιτη βασιλική με υπερυψωμένο το κεντρικό κλίτος-γυναικωνίτη στην δυτική πλευρά και μία κόγχη στην ανατολική πλευρά. Ο τοίχος της βόρειας πλευράς ενισχύεται με δύο αντηρίδες. Κατά μήκος της νότιας πλευράς υπάρχει στοά και κωδωνοστάσιο μεταγενέστερης οικοδομικής φάσης από αυτή του ναού.
Η αγιογράφηση του ναού πραγματοποιήθηκε το 1847, όπως μαρτυρεί επιγραφή στο εσωτερικό υπέρθυρο της νότιας εισόδου.
Από τον ζωγραφικό διάκοσμο του ναού σώζονται οι τοιχογραφίες του βορείου και του νοτίου τοίχου του κυρίως ναού και το σύνολο των τοίχων του Ιερού Βήματος. Στο ναό επίσης διατηρείται ξυλόγλυπτος άμβωνας του 1817”.

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΔΑ/ΑΡΧ/Β1/Φ32/6397/181/27-2-2002 – ΦΕΚ 328/Β/19-3-2002

http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=12057&v17=