Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου (1880, Συκέα)

Ο Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου, ο οποίος βρίσκεται στη Συκέα Ελασσόνας, πρόκειται για μία τρίκλιτη βασιλική με γυναικωνίτη. Η δίρριχτη, με αποτμήσεις, στέγη του ναού καλύπτεται με κεραμίδια γαλλικού τύπου. Στην δυτική πλευρά του ναού υπάρχει στοά με δίρριχτη, επίσης, στέγη. Βορείως του ναού και σε άμεση επαφή με αυτόν υπάρχει κωδωνοστάσιο το οποίο χρονολογείται βάσει επιγραφής στα 1880. Εσωτερικά στο ναό, από τον αρχικό ζωγραφικό διάκοσμο σώζεται μόνο η παράσταση της Αποκαθήλωσης στην κόγχη της Προθέσεως. Στον ναό σώζεται κιβώριο, το οποίο χρονολογείται βάσει επιγραφής στα 1889. Σώζονται επίσης 45 εικόνες (τέμπλου και φορητές), οι οποίες χρονολογούνται βάσει επιγραφών στο τέλος του 19ου αι.

Χαρακτηρίστηκε ως μνημείο που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία με ακτίνα 50 μ. περιμετρικά του ναού, επειδή αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής του β’ ημίσεος του 19ου αιώνα.

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΔΑ/ΑΡΧ/Β1/Φ32/6412/184/27-2-2002 – ΦΕΚ 328/Β/19-3-2002