Ι.Ν. Αγίου Νικολάου (Δομένικο)

Χαρακτηρισμός Ι. Ν. Αγίου Νικολάου στο Δομένικο, επαρχίας Ελασσόνος, Ν. Λαρίσης ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου.

“Χαρακτηρίζουμε τον Ι. Ν. Αγίου Νικολάου στο Δομένικο, Επ. Ελασσόνος, Ν. Λαρίσης ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο, με περιβάλλοντα χώρο ακτίνας 200 μ. γύρω του.
Πρόκειται για μονόχωρο σήμερα ναό, ξυλόστεγο και ιδιαίτερα επιμήκη, που φέρει εσωτερικά και κυρίως στο ανατολικό τμήμα τοιχογραφίες εν μέρει ασβεστωμένες και το τέμπλο είναι ξυλόγλυπτο και επιχρυσωμένο.
Λείψανα πρωιμότερων τοιχοδομιών και κυρίως η μεγάλη κόγχη αποτελούν ένδειξη ότι το μνημείο πιθανόν θεμελιώθηκε πάνω στα ερείπια παλαιοχριστιανικού κτίσματος”.

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ32/37247/1308/9-12-1999 – ΦΕΚ 2253/Β/31-12-1999

http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=12027&v17=

Advertisements