Ι.Ν. Αγίου Νικολάου (1582, Δομένικο)

Ο Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου στο Δομένικο είναι ένας μονόχωρος ναός, ξυλόστεγος και ιδιαίτερα επιμήκης, που φέρει εσωτερικά και κυρίως στο ανατολικό τμήμα τοιχογραφίες εν μέρει ασβεστωμένες και το τέμπλο είναι ξυλόγλυπτο και επιχρυσωμένο. Λείψανα πρωιμότερων τοιχοδομιών και κυρίως η μεγάλη κόγχη αποτελούν ένδειξη ότι το μνημείο πιθανόν θεμελιώθηκε πάνω στα ερείπια παλαιοχριστιανικού κτίσματος. Σε αφιερωματική επιγραφή υπάρχει η χρονολογία 1582/83.

Χαρακτηρίστηκε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο, με περιβάλλοντα χώρο ακτίνας 200 μ. γύρω του.

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ32/37247/1308/9-12-1999 – ΦΕΚ 2253/Β/31-12-1999

Χουλιάρας, Ι. Π., “Τοιχογραφημένα μνημεία και ζωγράφοι του 16ου αιώνα στη Θεσσαλία”. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ζΛΛΑΔΑΣ 2009, Πρακτικά επιστημονικής συνάντησης, Βόλος 12.3 – 15.3.2009, 2012 (Ι), 554-558.