Δ.Ε. Σαρανταπόρου

  1. Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής (Άζωρο)
  2. Ι.Ν. Αγίας Τριάδος (Γεράνεια)
  3. Ι.Ν. Αγίας Τριάδος (Γιαννωτά)
  4. Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου (Λυκούδι)
  5. Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής (Λυκούδι)
  6. Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου (Μηλέα)
  7. Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής (Σαραντάπορο)
  8. Ι.Ν. Αγίου Νικολάου (Σαραντάπορο)
  9. Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου (Τσαπουρνιά)
Advertisements