Δ.Ε. Σαρανταπόρου

  1. Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής (Άζωρος)
  2. Ι.Ν. Αγίας Τριάδος (1875, Γεράνεια)
  3. Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής (β’ 18ου αι., Λυκούδι)
  4. Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου (α’ 19ου αι., Λυκούδι)
  5. Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου (1888, Μηλέα)
  6. Ι.Ν. Αγίου Νικολάου (β’ μισό 18ου αι., Σαραντάπορο)
  7. Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής (19ου αι., Σαραντάπορο)
  8. Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου (18ου αι., Τσαπουρνιά)