Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής (Άζωρος)

Χαρακτηρισμός Ι. Ναού Αγίας Παρασκευής, Δημ. Διαμ. Αζώρου, Δήμου Σαρανταπόρου, επαρχίας Ελασσόνας, Ν. Λάρισας, ως μνημείου χρήζοντος ειδικής κρατικής προστασίας.

“Χαρακτηρίζουμε τον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής, που βρίσκεται στο Δημ. Διαμ. Αζώρου, του Δήμου Σαρανταπόρου, επαρχίας Ελασσόνας, Ν. Λάρισας, ως μνημείο που χρήζει ειδικής κρατικής προστασίας, με περιβάλλοντα χώρο 50 μ., επειδή αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής του β’ ημίσεος του 19ου αι.
Πρόκειται για μικρό μονόχωρο λιθόκτιστο ναό, ο οποίος χτίστηκε το 1885, σύμφωνα με εντοιχισμένη στην νοτιοανατολική γωνία λιθανάγλυφη επιγραφή”.

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΔΑ/ΑΡΧ/Β1/Φ32/ΚΗΡ/6399/195/14-3-2002 – ΦΕΚ 452/Β/12-4-2002

http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=10706&v17=

Advertisements