Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής (β’ 19ου αι., Άζωρος)

Ο Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής Αζώρου είναι ένας μικρός μονόχωρος λιθόκτιστος ναός, ο οποίος χτίστηκε το 1885, σύμφωνα με εντοιχισμένη στην νοτιοανατολική γωνία λιθανάγλυφη επιγραφή.

Χαρακτηρίστηκε ως μνημείο που χρήζει ειδικής κρατικής προστασίας, με περιβάλλοντα χώρο 50 μ., επειδή αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής του β’ ημίσεος του 19ου αι.

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΔΑ/ΑΡΧ/Β1/Φ32/ΚΗΡ/6399/195/14-3-2002 – ΦΕΚ 452/Β/12-4-2002