Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής (β’ 18ου αι., Λυκούδι)

Ο Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής βρίσκεται στο Λυκούδι. Πρόκειται για μια τρίκλιτη βασιλική με δίρριχτη στέγη, η οποία φέρει αποτμήσεις στην ανατολική και στην δυτική πλευρά. Στον ναό σώζεται τμήμα από το παλαιό τέμπλο καθώς και το βημόθυρό του. Βορειανατολικά του ναού υπάρχει κωδωνοστάσιο.

Χαρακτηρίστηκε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο, με περιβάλλοντα χώρο 50 μ. περιμετρικά του ναού, επειδή αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής του τέλους του 18ου αιώνα.

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΔΑ/ΑΡΧ/Β1/Φ32/6422/186/27-2-2002 – ΦΕΚ 328/Β/19-3-2002