Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής (19ου αι., Σαραντάπορο)

Στην κοινότητα Σαρανταπόρου Ελασσόνας βρίσκεται ο Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής.  Πρόκειται για ένα μονόχωρο λιθόκτιστο ναό μικρών διαστάσεων με δίρριχτη στέγη, που καλύπτεται με κεραμίδια γαλλικού τύπου. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η εσωτερική διάρθρωση του ανατολικού τοίχου του Ιερού Βήματος, όπου σχηματίζονται οι χαρακτηριστικές, για τους μικρών διαστάσεων ναούς της περιοχής, κόγχες. Στις κόγχες αυτές η ανώτερη απόληξή τους διαμορφώνεται σε οξυκόρυφη εσοχή.

Χαρακτηρίστηκε ως μνημείο το οποίο χρειάζεται ειδική κρατική προστασία, με ακτίνα προστασίας 50 μ. περιμετρικά του ναού, επειδή αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής του 19ου αιώνα.

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΔΑ/ΑΡΧ/Β1/Φ32/6398/196/27-2-2002 – ΦΕΚ 312/Β/15-3-2002