Ι.Ν. Αγίας Τριάδος (1875, Γεράνεια)

Ο Ιερός Ναός Αγίας Τριάδος στα Γεράνεια είναι ενοριακός και βρίσκεται εντός του χωριού. Πρόκειται για τρίκλιτη βασιλική κεραμοσκέπαστη με ανοικτή στοά στη βόρεια πλευρά. Σύμφωνα με επιγραφή στον εξωτερικό τοίχο της κόγχης του Ιερού Ναού θεμελιώθηκε σε παλαιότερο κτίσμα και χρονολογείται το 1875. Ο τοιχογραφικός διάκοσμος σύμφωνα με επιγραφή έγινε το 1902 από τους ζωγράφους Δημήτριο Σίμου και Δημήτριο Σακαμάνου. Το τέμπλο είναι ξύλινο και φέρει εικόνες από το 1875 και μετά.

Χαρακτηρίστηκε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο με ζώνη προστασίας 100 μέτρων.

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ32/5547/69/3-5-1994 – ΦΕΚ 371/Β/19-5-1994