Ι.Ν. Αγίας Τριάδος (Γιαννωτά)

Χαρακτηρισμός της Ιεράς μΟνής τηςΑγίας Τριάδος Γιαννωτών Ελασσόνας ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου.

“Χαρακτηρίζουμε την Ιερά Μονή Αγ. Τριάδος στο χωριό Γιαννωτά της Επαρχίας Ελασσώνας, ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο με ζώνη προστασίας 300 μέτρων.
Πρόκειται για μοναστικό συγκρότημα με σωζόμενη φάση των αρχών του 19ου αιώνα.
Ο Ναός της Αγίας Τριάδος ανήκει σε παραλλαγή του μονόκλιτου σταυροειδούς εγγεγραμμένου τύπου και η στέγη του καλύπτεται με σχιστολιθικές πλάκες. Το εσωτερικό του ναού είναι κατάγραφο”.

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ32/5528/75/3-5-1994 – ΦΕΚ 406/Β/3-6-1994

http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=11905&v17=

Advertisements