Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου (18ου αι., Τσαπουρνιά)

Ο Ιερός Ναός Αθανασίου βρίσκεται στην Τσαπουρνιά Ελασσόνος. Πρόκειται για μονόχωρο ναΰδριο από αργολιθοδομή με ξύλινη στέγη καλυμμένη από πλάκες. Στο εσωτερικό του υπάρχουν τοιχογραφίες που σώζονται μόνο στο χώρο του Ιερού και μπορούν να χρονολογηθούν στον 18ο αιώνα.

Χαρακτηρίστηκε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο, με ζώνη προστασίας 100 μέτρων.

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ32/5545/73/3-5-1994 – ΦΕΚ 384/Β/24-5-1994