Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου (Τσαπουρνιά)

Χαρακτηρισμός του Ι. Ναού Αθανασίου Τσαπουρνιάς Ελασσώνος, ως ιστορικό διατηρητέου μνημείου.

“Χαρακτηρίζεται ο Ιερός Ναός Αγίου Αθανασίου στην Τσαπουρνιά Ελασσώνος, ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο, με ζώνη προστασίας 100 μέτρων.
Πρόκειται για μονόχωρο ναΰδριο από αργολιθοδομή με ξύλινη στέγη καλυμμένη από πλάκες.
Στο εσωτερικό του υπάρχουν τοιχογραφίες που σώζονται μόνο στο χώρο του Ιερού και μπορούν να χρονολογηθούν στον 18ο αιώνα.”

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ32/5545/73/3-5-1994 – ΦΕΚ 384/Β/24-5-1994

http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=11930&v17=

Advertisements