Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου (α’ 19ου αι., Λυκούδι)

Ο Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου βρίσκεται στο Λυκούδι. Πρόκειται για μία μονόκλιτη βασιλική με ημικυκλική κόγχη στην ανατολική πλευρά. Εσωτερικά, από το αρχικό τέμπλο του ναού σώζεται το επιστήλιο, 15 εικονίδια του τέμπλου και μια δεσποτική εικόνα, οι οποίες χρονολογούνται στο α’ ήμισυ του 19ου αιώνα.

Χαρακτηρίστηκε ως μνημείο που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία, με ακτίνα προστασίας 50 μ. περιμετρικά του ναού, επειδή αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής των αρχών του 20ού αιώνα.

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΔΑ/ΑΡΧ/Β1/Φ32/6413/187/27-2-2002 – ΦΕΚ 312/Β/15-3-2002