Ι.Ν. Αγίου Νικολάου (Σαραντάπορο)

Χαρακτηρισμός Ι. Ναού Αγίου Νικολάου, Δημ. Διαμ. Σαρανταπόρου, Δήμου Σαρανταπόρου, επαρχ. Ελασσώνας, Ν. Λάρισας, ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου.

“Χαρακτηρίζουμε τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου που βρίσκεται στο Δημ. Διαμ. Σαρανταπόρου, Δήμου Σαρανταπόρου, επαρχ. Ελασσώνας, Ν. Λάρισας, ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο, με περιβάλλοντα χώρο 50 μ., επειδή αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής του β’ ημίσεος του 18ου αι.
Πρόκειται για μικρό, λιθόκτιστο, μονόχωρο ναό, με δίρριχτη στέγη.
Από το ζωγραφικό διάκοσμο του ναού διασώζονται μόνο τμήματα τοιχογραφιών στον ανατολικό τοίχο του Ιερού Βήματος. Οι ως άνω τοιχογραφίες, βάσει τεχνοτροπικών χαρακτηριστικών, μπορούν να χρονολογηθούν στα τέλη του 18ου ή στις αρχές του 19ου αι.”.

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΔΑ/ΑΡΧ/Β1/Φ32/ΚΗΡ/6384/190/14-3-2002 – ΦΕΚ 452/Β/12-4-2002

http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=12055&v17=

Advertisements