Ι.Ν. Αγίου Νικολάου (β’ 18ου αι., Σαραντάπορο)

Ο Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου βρίσκεται στο Σαραντάπορο Ελασσόνας. Πρόκειται για μικρό, λιθόκτιστο, μονόχωρο ναό, με δίρριχτη στέγη. Από το ζωγραφικό διάκοσμο του ναού διασώζονται μόνο τμήματα τοιχογραφιών στον ανατολικό τοίχο του Ιερού Βήματος. Οι ως άνω τοιχογραφίες, βάσει τεχνοτροπικών χαρακτηριστικών, μπορούν να χρονολογηθούν στα τέλη του 18ου ή στις αρχές του 19ου αι.

Χαρακτηρίστηκε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο, με περιβάλλοντα χώρο 50 μ., επειδή αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής του β’ ημίσεος του 18ου αι.

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΔΑ/ΑΡΧ/Β1/Φ32/ΚΗΡ/6384/190/14-3-2002 – ΦΕΚ 452/Β/12-4-2002