Ι.Ν. Αγίου Χαραλάμπους, Παρεκκλήσι (Τσαριτσάνη)

Παρεκκλήσιο Αγίου Χαραλάμπους του Ι. Ναού Αγίων Αναργύρων στην Τσαρίτσανη

Χαρακτηρίζουμε τον Ι. Ναό Αγίων Αναργύρων Τσαριτσάνης Ελασσόνας Νομού Λάρισας ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο, επειδή αποτελεί αξιόλογο δείγμα ναού του 18ου αιώνα. Πρόκειται για μονόχωρο δρομικό ναό.
Ο ναός ήταν άλλοτε κατάγραφος με τοιχογραφίες από τις οποίες σήμερα σώζονται ορισμένα τμήματα. Το παρεκκλήσιο, αφιερωμένο στον Άγιο Χαράλαμπο, είναι απίσης κατάγραφο. Επιγραφή στο υπέρθυρο της εισόδου που οδηγεί στο Παρεκκλήσιο, “δια χειρός Παπά κυρ Ιωάννου” και χρονολογία κατασκευής (1761).
Τόσο στον κυρίως ναό όσο και στο παρεκκλήσιο υπάρχουν ξυλόγλυπτα τέμπλα. Στον κυρίως ναό φυλάσσονται παλιές εικόνες και τα άμφια του Κωνσταντίνου Οικονόμου του εξ Οικονόμων. ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ32/21533/462/14-7-1987 – ΦΕΚ 419/Β/10-8-1987

“Χαρακτηρίζουμε τον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων, που βρίσκεται στη συνοικία της «Παναγίας», στο Δημ. Διαμ. Τσαριτσάνης, Δήμου Ελασσόνας, επαρχ. Ελασσόνας Ν. Λάρισας, ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο, με περιβάλλοντα χώρο 50 μ., επειδή παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο από αρχιτεκτονικής όσο και από καλλιτεχνικής απόψεως.
Πρόκειται για μονόχωρο ναό, χρονολογούμενο στον 17ο αι., με νάρθηκα – γυναικωνίτη ο οποίος περιτρέχει τη δυτική και τη βόρεια πλευρά του. Στο ανατολικό τμήμα της βόρειας πλευράς του γυναικωνίτη διαμορφώνεται το παρεκκλήσιο του Αγ. Χαραλάμπους.
Κατά μήκος της νότιας πλευράς διατάσσεται στοά – χαγιάτι. Το σύνολο καλύπτεται με τετράρριχτη στέγη.
Από τον ζωγραφικό διάκοσμο του κυρίως ναού διακρίνονται ελάχιστα τμήματα τοιχογραφιών, έργα του τοπικού ζωγράφου παπα – Ιωάννη.
Στο παρεκκλήσιο του Αγ. Χαραλάμπους σώζονται τοιχογραφίες οι οποίες φιλοτεχνήθηκαν το 1761 όπως πληροφορεί η κτητορική επιγραφή στο υπέρθυρο της δυτικής εισόδου.
Στον κυρίως ναό και στο παρεκκλήσιο διατηρούνται τέμπλα κατασκευασμένα με την τεχνική του χαμηλού και του ψηλού ανάγλυφου “. ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΔΑ/ΑΡΧ/Β1/Φ32/ΚΗΡ/6552/213/27-2-2002 – ΦΕΚ 349/Β/21-3-2002

http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=-1998685353&v17=