Ι.Ν. Αγίων Αναργύρων και παρεκκλήσι Αγίου Χαραλάμπους (1761, Τσαριτσάνη)

Ο Ιερός Ναός Αγίων Αναργύρων στην Τσαριτσάνη ήταν άλλοτε κατάγραφος με τοιχογραφίες από τις οποίες σήμερα σώζονται ορισμένα τμήματα. Το παρεκκλήσιο, αφιερωμένο στον Άγιο Χαράλαμπο, είναι επίσης κατάγραφο. Η επιγραφή στο υπέρθυρο της εισόδου που οδηγεί στο Παρεκκλήσιο, “δια χειρός Παπά κυρ Ιωάννου” αναφέρει ως  χρονολογία κατασκευής το έτος 1761. Τόσο στον κυρίως ναό όσο και στο παρεκκλήσιο υπάρχουν ξυλόγλυπτα τέμπλα. Στον κυρίως ναό φυλάσσονται παλιές εικόνες και τα άμφια του Κωνσταντίνου Οικονόμου του εξ Οικονόμων.

Πρόκειται για μονόχωρο ναό, χρονολογούμενο στον 17ο αι., με νάρθηκα – γυναικωνίτη ο οποίος περιτρέχει τη δυτική και τη βόρεια πλευρά του. Στο ανατολικό τμήμα της βόρειας πλευράς του γυναικωνίτη διαμορφώνεται το παρεκκλήσιο του Αγ. Χαραλάμπους. Κατά μήκος της νότιας πλευράς διατάσσεται στοά – χαγιάτι. Το σύνολο καλύπτεται με τετράρριχτη στέγη. Από τον ζωγραφικό διάκοσμο του κυρίως ναού διακρίνονται ελάχιστα τμήματα τοιχογραφιών, έργα του τοπικού ζωγράφου παπα – Ιωάννη. Στο παρεκκλήσιο του Αγ. Χαραλάμπους σώζονται τοιχογραφίες οι οποίες φιλοτεχνήθηκαν το 1761 όπως πληροφορεί η κτητορική επιγραφή στο υπέρθυρο της δυτικής εισόδου. Στον κυρίως ναό και στο παρεκκλήσιο διατηρούνται τέμπλα κατασκευασμένα με την τεχνική του χαμηλού και του ψηλού ανάγλυφου.

Ο ναός χαρακτηρίστηκε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο, με περιβάλλοντα χώρο 50 μ., επειδή αποτελεί αξιόλογο δείγμα ναού του 18ου αιώνα, παρουσιάζοντας ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο από αρχιτεκτονικής όσο και από καλλιτεχνικής απόψεως.

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ32/21533/462/14-7-1987, ΦΕΚ 419/Β/10-8-1987

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΔΑ/ΑΡΧ/Β1/Φ32/ΚΗΡ/6552/213/27-2-2002 – ΦΕΚ 349/Β/21-3-2002