Δ.Ε. Αντιχασίων

Η Δημοτική Ενότητα Αντιχασίων βρίσκεται στο δυτικό τμήμα του Δήμου Ελασσόνας και περιλαμβάνει:

Τη Δ.Κ. Κρανέας Ελασσόνας: αποτελείται από έναν (1) οικισμό, την Κρανέα Ελασσόνας.

Την Τ.Κ Άκρης: αποτελείται από έναν (1) οικισμό, την Άκρη.

Την Τ.Κ Λουτρού Ελασσόνας: αποτελείται από με έναν (1) οικισμό, το Λουτρό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής του 2011, ο μόνιμος πληθυσμός της Δ.Ε. ανέρχεται σε 3.618 κατοίκους. Η Δ.Ε. Αντιχασίων αναπτύσσεται κατά βάση σε ορεινή περιοχή, όπου εκτείνεται η οροσειρά των Αντιχασίων, απέναντι από τα Χάσια, στην οποία οφείλει και το όνομά της. Στις κυριότερες ασχολίες των κατοίκων συγκαταλέγονται η γεωργία (καλλιέργειες καπνών και σιτηρών) και η κτηνοτροφία με σημαντικό αριθμό αιγοπροβάτων. Η μορφολογία του εδάφους (πετρώδες) δρα περιοριστικά στην ανάπτυξη διάφορων μορφών γεωργικών καλλιεργειών.