Συκαμινέα

Ο οικισμός της Συκαμινέας εντάσσεται στους μικρούς πληθυσμιακά οικισμούς με 94 κατοίκους.

Advertisements