Η αρχαία Περραιβία

Άζωρος | Γόννοι | ΔολίχηΕρεικίνιον | Μάλλοια | Μονδαία | Μύλαι | Ολοοσών | Πύθιο | Φάλαννα | Χυρετίαι

Ασκυριεύς | Γοννοκόνδυλους | ΔωδώνηΚόνδυλους | Κύφος | Λειμώνη ή Ηλώνη | Όρθη

Περραιβική Τρίπολις

Η Περραιβία, στα αρχαία χρόνια, καταλάμβανε, σχεδόν, τη σημερινή περιοχή της Ελασσόνας και αποτελούσε γεωγραφικό τμήμα της Θεσσαλίας. Η περραιβική Τρίπολη, η οποία περιλάμβανε τις πόλεις Άζωρο, Δολίχη και Πύθιο, συνέθετε ένα ιδιαίτερο τμήμα στα βόρεια της Περραιβίας. Η Περραιβία και οι κάτοικοί της, οι Περραιβοί, απαντώνται σε αρχαίες πηγές της μυθολογίας και της ιστορίας. Η ιστορία τους είναι μακρόχρονη και ο ρόλος τους επηρέαζε την τύχη των αρχαίων πραγμάτων. 

greece_ancient_n_ref_1926-historical-atlas-new-york-henry-holt-and-company-1911-thessaly-1

View this document on Scribd

Η Περραιβία και οι Περραιβοί αναφέρονται σε αρχαίες γραπτές μαρτυρίες και έχουν ανασυρθεί δεδομένα από την αρχαιολογική έρευνα που τεκμηριώνουν το ιστορικό παρελθόν τους. Οι Περραιβοί παραδίδονται, είτε άμεσα είτε έμμεσα, μέσα από την Ιλιάδα του Ομήρου, την Αργοναυτική Εκστρατεία, τους ομηρικούς ύμνους, το κυνήγι του Καλυδώνιου Κάπρου και την Κενταυρομαχία. Ο Αισχύλος τους περιλαμβάνει στους Ικέτιδες. Ο Ηρόδοτος, ο Θουκυδίδης, ο Στράβων, ο Πολύβιος και ο Τίτος Λίβιος αναφέρονται στην Περραιβία κι έτσι, ως ένα βαθμό, διαπιστώνεται ότι ο περραιβικός τόπος διαδραμάτισε ορισμένο ρόλο στην εξέλιξη της ιστορίας, πιθανόν λόγω της κομβικής του θέσης. Η σύγχρονη έρευνα αποδίδει στην Περραιβία έντεκα πόλεις συν επτά  πόλεις ή οικισμούς τους οποίους αδυνατεί να προσδιορίσει ως αυτόνομες πόλεις.

%d bloggers like this: