Ασκυριεύς

Άζωρος | Γόννοι | ΔολίχηΕρεικίνιον | Μάλλοια | Μονδαία | Μύλαι | Ολοοσών | Πύθιο | Φάλαννα | Χυρετίαι

Ασκυριεύς | Γοννοκόνδυλους | ΔωδώνηΚόνδυλους | Κύφος | Λειμώνη ή Ηλώνη | Όρθη

Περραιβική Τρίπολις

Για την αρχαία πόλη ή οικισμό Ασκυριεύς δεν υπάρχουν στοιχεία που να τεκμηριώνουν περισσότερα σχετικά πράγματα πέραν της ύπαρξής του.