Τεκμ. Κείμενα

Documents

  1. Τσακνάκης, Ε. Επισκόπηση της ιστορίας της Δολίχης. Πολιτιστικός Σύλλογος Δολίχης, 2019, υπό έκδοση.
  2. Τσακνάκης, Ε. Αφιερωτές και Αφιερώματα στα Εκπαιδευτήρια της Τσαριστάνης. Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 2019, 75: 113-124.
  3. Τσακνάκης, Ε. Οικονομική συνεισφορά των Δωρητών για την ενίσχυση των σχολείων του Λιβαδίου της Ελασσόνας, την περίοδο 1854-1881. 10ο Συνέδριο Λαρισαϊκών Σπουδών 10-11/12/2018, υπό έκδοση.
  4. Τσακνάκης, Ε. Η Αρχαία Περραιβία: μια πολιτισμική προσέγγιση. Θεσσαλικό Ημερολόγιο 2018, 73: 113-128.
  5. Τσακνάκης Ε., Γαλάνης, Π. και Θεοδώρου Μ. Σχέση μεταξύ εργασιακής κατάστασης και ποιότητας ζωής: μια συγχρονική μελέτη στο νομό Λάρισας. Hygeia εργασiα 2017, 8(1):83-96. (Επιστημονική έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρικής της Εργασίας και Περιβάλλοντος και του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας, Ιατρικής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης).
  6. Τσακνάκης, Ε. Σχέση μεταξύ εργασιακής κατάστασης και ποιότητας ζωής: μια συγχρονική μελέτη στο νομό Λάρισας (μεταπτυχιακή διατριβή).  Λευκωσία: Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2017.
  7. Τσακνάκης, Β. Αρχαία Περραιβία και Περραιβική Τρίπολις: Αντανακλάσεις του Μύθου και της Ιστορίας.  Στο ηλεκτρονικό περιοδικό «Ανιστόρητον» (anistor.gr), 2013.

 

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΟΛΙΧΗΣ

Ο επίσημος ιστότοπος της Κοινότητας

 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΟΛΙΧΗΣ

Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός Πολιτιστικού Συλλόγου Δολίχης «Η Τριπολίτιδα» (2010-2012)

 

STUDY PAPERS

CREATIVE WRITING 

ΔΓΡ50-Μια τυχαία συνάντηση
ΔΓΡ51-Ρεαλισμός και Νατουραλισμός
ΔΓΡ52-Ο Πεσιμισμός στη Νεοελληνική Ποίηση
ΔΓΡ53-Μια άλλη πλευρά του εγκλήματος
ΔΓΡ54-Φιλολογική έκδοση των στ. 415-432 του Απόκοπου του Μπεργαδή
ΔΓΡ55-Αμαλία
ΔΓΡ62-Πώς τα κρατικά κανάλια προώθησαν, κατά την τελευταία “χρυσή” εποχή τους (1981-1989), τον εκδημοκρατισμό και τον ευρύτερο εκσυγχρονισμό της ελληνικής κοινωνίας

HEALTH POLICY 

ΠΥΣ610-Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί ∙ Εφαρμογή τηλεϊατρικής στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας ∙ Γιατί Χρ
ΠΥΣ610-Ψηφιακές Υπηρεσίες Υγείας και Ιατρικός Φάκελος
ΠΥΣ611-Η αναγκαιότητα των μεταρρυθμίσεων του ελληνικού συστήματος υγείας
ΠΥΣ611-Οι τυπολογίες των συστημάτων Κοινωνικής Προστασίας
ΠΥΣ612-Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων, Εφαρμογή Πολιτικών για Αντιμετώπιση Προβλημάτων
ΠΥΣ612-Η σημασία της Ηγεσίας και των Ομάδων Εργασίας
ΠΥΣ613-Διαδικασία Ελέγχου και Διαχείριση της Αλλαγής
ΠΥΣ613-Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός της Ελλάδος, ως εργαλείο διοίκησης
ΠΥΣ614-Οικονομικοί Στόχοι στον Τομέα της Υγείας Οικονομικοί Στόχοι στον Τομέα της Υγείας
ΠΥΣ614-Πάροχοι και Τρόποι Παροχής Υπηρεσιών Υγείας στην Ελλάδα

HELLENIC CULTURAL STUDIES

HISTORY
ΕΛΠ10-Η ελληνική ιστοριογραφία και η εθνική ιδεολογία από το Διαφωτισμό και εξής
ΕΛΠ10-Χρόνος και Πολιτισμός
ΕΛΠ14-Η Τυραννία στην Αρχαϊκή Εποχή
ΕΛΠ14-Οι Σκοτεινοί αιώνες του Βυζαντίου (7ος-9ος αιώνας)
ΕΛΠ14-Πολιτειακή συγκρότηση και οικιστική πρακτική…
ΕΛΠ23-Μεγάλη Ιδέα και Κρατική Πολιτική
ΕΛΠ23-Ο Εθνικός Διχασμός
ΕΛΠ23-Το ελληνικό εθνικό κίνημα…
ΕΛΠ35-Η Επικράτηση της Ρώμης και ο θεσμός της Πατρωνείας στη Ρωμαϊκή Κοινωνία
ΕΛΠ35-Η Ρώμη και οι Βάρβαροι
ΕΛΠ35-Ο διωγμός των Εθνικών κατά το 2ο μισό του 4ου αιώνα
ΕΛΠ35-Ο Νέρων και η σχέση του με τον Χριστιανισμό και τον Ελληνισμό

ARCHEOLOGY
ΕΛΠ10-Σύγχρονη Αρχαιολογία (Διαδικαστική, Μεταδιαδικαστική)
ΕΛΠ42-Αρχαιολογική Ανασκαφή, από τη Θεωρία στην Πράξη
ΕΛΠ42-Διαδικαστική και Μεταδιαδικαστική Αρχαιολογία
ΕΛΠ42-Κατοικία, Οργάνωση Οικιακού Χώρου και Αρχαία Ελληνική Κοινωνία
ΕΛΠ42-Προσεγγίζοντας πολιτισμικά το ευρύ κοινό, Η οργάνωση μιας μουσειακής έκθεσης

LITERATURE
ΔΓΡ51-Ρεαλισμός και Νατουραλισμός
ΔΓΡ52-Ο πεσιμισμός στη νεοελληνική ποίηση
ΕΛΠ10-Φιλολογία (έμφαση στην κλασική φιλολογία). Η Πρόσληψη και η Προβολή του Παρελθόντος
ΕΛΠ21-Επική και Λυρική Ποίηση
ΕΛΠ21-Ιστοριογραφία Θουκυδίδη και Προκόπιου
ΕΛΠ21-Χαρίτων- Χαιρέας και Καλλιρρόη, Βίος Οσίας Ματρώνας της Περγηνής, Β΄Σοφιστική
ΕΛΠ28-Α. Παπαδιαμάντης – Α. Καρκαβίτσας
ΕΛΠ28-Ο Κρητικός του Δ. Σολωμού
ΕΛΠ28-Συμβολισμός και Μοντερνισμός
ΕΛΠ47-Βυζαντινή Λογοτεχνία, Μιχαήλ Ψελλός – Χρονογραφία, Βίος Αγίου Ηλία του Νέου
ΕΛΠ47-Δημώδης Βυζαντινή Λογοτεχνία, Πτωχοπρόδρομος, Ιπποτικό Μυθιστόρημα
ΕΛΠ47-Η Κρητική Λογοτεχνία της Αναγέννησης, Ερωφίλη, Ερωτόκριτος
ΕΛΠ47-Το Χρονικό του Λεόντιου Μαχαιρά

ANCIENT THEATER

ΕΛΠ31-Λυσιστράτη του Αριστοφάνη
ΕΛΠ31-Μήδεια του Ευρυπίδη
ΕΛΠ31-Πέρσες του Αισχύλου
ΕΛΠ31-Τραχίνιες του Σοφοκλή

PHILOSOPHY
ΕΛΠ33-Επίκουρος, Γνωσιολογία και Οντολογία
ΕΛΠ33-Η Αριστοτελική Πόλις
ΕΛΠ33-Ηράκλειτος, Η Θεωρία της Ροής
ΕΛΠ33-Πλάτων, Το πρόβλημα των καθόλου

HISTORY OF ART
ΕΛΠ15-Αρχαία Ελληνική Τέχνη, Ο Μινωϊκός Πολιτισμός
ΕΛΠ15-Η Τέχνη του 7ου αι. π.Χ.
ΕΛΠ15-Ύστερη Κλασική και Ελληνιστική Τέχνη
ΕΛΠ49-Η πρόσληψη της εθνικής ταυτότητας τον 19ο αιώνα…
ΕΛΠ49-Θεωρητικές προσεγγίσεις ενός έργου τέχνης
ΕΛΠ49-Προσεγγίσεις του τοπίου
ΕΛΠ49-Το κίνημα του εξπρεσιονισμού και η σχέση του με την ιστορική πραγματικότητα στον 20ο αιώνα