Γοννοκόνδυλους

Άζωρος | Γόννοι | ΔολίχηΕρεικίνιον | Μάλλοια | Μονδαία | Μύλαι | Ολοοσών | Πύθιο | Φάλαννα | Χυρετίαι

Ασκυριεύς | Γοννοκόνδυλους | ΔωδώνηΚόνδυλους | Κύφος | Λειμώνη ή Ηλώνη | Όρθη

Περραιβική Τρίπολις

Η πόλη ή ο οικισμός Γοννοκόνδυλους, σύμφωνα με τους ερευνητές, πιθανόν, να εντασσόταν στην αρχαία πόλη των Γόννων.