Λειμώνη ή Ηλώνη

Άζωρος | Γόννοι | ΔολίχηΕρεικίνιον | Μάλλοια | Μονδαία | Μύλαι | Ολοοσών | Πύθιο | Φάλαννα | Χυρετίαι

Ασκυριεύς | Γοννοκόνδυλους | ΔωδώνηΚόνδυλους | Κύφος | Λειμώνη ή Ηλώνη | Όρθη

Περραιβική Τρίπολις

Η Περραιβική Λειμώνη ή Ηλώνη πιθανόν να βρισκόταν στο Άνω Αργυροπούλι Τυρνάβου απ’ όπου ήλεγχε το πέρασμα της Μελούνας. Η πόλη ήταν Ομηρική, η οποία εξασθένησε τα επόμενα χρόνια και μεταφέρθηκε ίσως ανατολικότερα στην πόλη της αρχαίας Κονδαίας (σημερινή Ροδιά Τυρνάβου).