2009: 2ο Φεστιβάλ “Γιώργος Χουρμουζιάδης, Προσέγγιση της αρχαίας Περραιβίας”

Διοργάνωση: Πολιτιστικός Σύλλογος Δολίχης υπό την αιγίδα του Δήμου Λιβαδίου.

Γεώργιος Χουρμουζιάδης (Καθηγητής Αρχαιολογίας Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης). Ομιλία με θέμα την προσέγγιση της αρχαίας Περραιβίας.

Σπύρος Κουγιουμτζόγλου (Αρχαιολόγος του Καστριού Δολίχης). Ομιλία με θέμα: “Η πορεία των αρχαιολογικών ανασκαφών στο Καστρί”.

Νικόλαος Σαμαράς (Αρχιτέκτονας – Μηχανικός). Ομιλία με θέμα: “Αρχιτεκτονική διαμόρφωση – διευθέτηση αρχαιολογικού χώρου Καστριού Δολίχης”.

Χορευτικά συγκροτήματα: Λιβαδίου, Δολίχης και Κρητικού Χορευτικού Συγκροτήματος Ν. Ημαθίας.

View this document on Scribd

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s