2014: 7ο Φεστιβάλ “Α. Φωτίου, Xαρτογραφική απεικόνιση της Περραιβικής Τρίπολης” » img_9962