2016: 9ο Φεστιβάλ “Κ. Κονταξής, Μυθολογικά του Ολύμπου”

Συνδιοργάνωση:
Πολιτιστικός Σύλλογος Δολίχης, Περιφέρεια Θεσσαλίας, Δήμος Ελασσόνας

Κων. Κονταξής, επικ. καθηγητής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας “Μυθολογικά του Ολύμπου”

Βασ. Σιουζούλης, εκπαιδευτικός – Φιλόλογος “Όλυμπος και Μύθοι”

Σπ. Μπούμπας, εκπαιδευτικός “Λαπίθες και Περραιβοί”

Εμφάνιση Χορωδίας «Music Arte» του Μουσικού Συλλόγου Ελασσόνας, υπό τη διεύθυνση του Μαέστρου Κώστα Μάτη

Παραδοσιακοί Κοπατσάρικοι χοροί από τον Μορφωτικό Σύλλογο Αραδοσιβίων