2016: 9ο Φεστιβάλ “Κ. Κονταξής, Μυθολογικά του Ολύμπου” » Στέργιος Μίχος

Στέργιος Μίχος, πρόεδρος του Πολιτιστ. Συλλογου