2016: 9ο Φεστιβάλ “Κ. Κονταξής, Μυθολογικά του Ολύμπου” » Ευάγγελος Τσακνάκης, πρόεδρος Κοινότητας Δολίχης

Ευάγγελος Τσακνάκης, πρόεδρος Κοινότητας Δολίχης