2016: 9ο Φεστιβάλ “Κ. Κονταξής, Μυθολογικά του Ολύμπου” » Παραδοσιακοί Κοπατσάρικοι χοροί από τον Μορφωτικό Σύλλογο Αραδοσιβίων

Παραδοσιακοί Κοπατσάρικοι χοροί από τον Μορφωτικό Σύλλογο Αραδοσιβίων