2016: 9ο Φεστιβάλ “Κ. Κονταξής, Μυθολογικά του Ολύμπου” » Απονομή τιμητικής πλακέτας στον εκπαιδευτικό Βασ. Σιουζούλη, από τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Στ. Μίχο

Απονομή τιμητικής πλακέτας στον εκπαιδευτικό Βασ. Σιουζούλη, από τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Στ. Μίχο