2016: 9ο Φεστιβάλ “Κ. Κονταξής, Μυθολογικά του Ολύμπου” » Απονομή τιμητικής πλακέτας στο χορευτικό του Συλλόγου Αραδοσιβίων, από τον πρόεδρος της Κοινότητας Δολίχης Ευάγγελο Τσακνάκη

Απονομή τιμητικής πλακέτας στο χορευτικό του Συλλόγου Αραδοσιβίων, από τον πρόεδρος της Κοινότητας Δολίχης Ευάγγελο Τσακνάκη