Χυρετίαι

Άζωρος | Γόννοι | ΔολίχηΕρεικίνιον | Μάλλοια | Μονδαία | Μύλαι | Ολοοσών | Πύθιο | Φάλαννα | Χυρετίαι

Ασκυριεύς | Γοννοκόνδυλους | ΔωδώνηΚόνδυλους | Κύφος | Λειμώνη ή Ηλώνη | Όρθη

Περραιβική Τρίπολις

Η αρχαία πόλη Χυρετίαι τοποθετείται από τους ερευνητές κοντά στη σημερινή κοινότητα του Δομένικου Ελασσόνας.

Συγκεκριμένα, στο ύψωμα, όπου σήμερα βρίσκεται ο ιερός ναός του Αγίου Γεωργίου Δομενίκου, υπήρχε κατά την αρχαιότητα πόλη με το όνομα Χυρετίαι, που γνώρισε ανάπτυξη από την κλασική ως τη ρωμαϊκή εποχή. Η τειχισμένη της ακρόπολη δέσποζε στην κοιλάδα του Τιταρήσιου, στο στρατηγικό δρόμο που ένωνε τη Θεσσαλία με τη δυτική Μακεδονία. Στο πλάτωμα του Αγίου Γεωργίου φαίνεται να προϋπήρχε ναός του Ασκληπιού, σύμφωνα με επιγραφή εντοιχισμένη στο βόρειο τοίχο του διακο νικού. Καμιά ιστορική αναφορά δεν υπάρχει για την πόλη στους παλαιοχριστιανικούς χρόνους.

 

Βιβλιογραφία:

ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ, Σ., & ΣΥΘΙΑΚΑΚΗ-ΚΡΙΤΣΙΜΑΛΛΗ, Β. (2014). Ο ναός του Αγίου Γεωργίου στο Δομένικο Ελλασσώνας.Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 35, 19-42. doi:http://dx.doi.org/10.12681/dchae.1748