Χυρετίαι

Άζωρος | Γόννοι | ΔολίχηΕρεικίνιον | Μάλλοια | Μονδαία | Μύλαι | Ολοοσών | Πύθιο | Φάλαννα | Χυρετίαι

Ασκυριεύς | Γοννοκόνδυλους | ΔωδώνηΚόνδυλους | Κύφος | Λειμώνη ή Ηλώνη | Όρθη

Περραιβική Τρίπολις

Η αρχαία πόλη Χυρετίαι τοποθετείται από τους ερευνητές κοντά στη σημερινή κοινότητα του Δομένικου Ελασσόνας.

Advertisements