Δ.Ε. Καρυάς

Karya

Η Δημοτική Ενότητα Καρυάς ανήκει στο Δήμο Ελασσόνας και περιλαμβάνει τις κοινότητες: ΚαρυάΚρυόβρυσηςΣυκαμινέας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής του 2011, ο μόνιμος πληθυσμός της Δ.Ε. Καρυάς ανέρχεται σε 716 κατοίκους.

Οι κάτοικοι ασχολούνται με την κτηνοτροφία, τη γεωργία και την υλοτομία.