Δ.Ε. Λιβαδίου

Η Δημοτική Ενότητα Λιβαδίου ανήκει στο Δήμο Ελασσόνας και περιλαμβάνει τις κοινότητες Λιβαδίου και Δολίχης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής του 2011, ο μόνιμος πληθυσμός της Δ.Ε. ανέρχεται σε 2.662 κατοίκους.

Οι κάτοικοι ασχολούνται κυρίως με τη γεωργία και την κτηνοτροφία.