Ιερά Μονή Αγίου Δημητρίου -Βαλέτσικο (1668, Τσαριστάνη)

Η Ιερά Μονή Αγίου Δημητρίου (Βαλέτσικο) Τσαριτσάνη Ελασσόνας βρίσκεται βορειοανατολικά του οικισμού και περιλαμβάνει Καθολικό, κελιά, αποθήκες και βοηθητικούς χώρους. Το Καθολικό είναι μονόχωρο κατάγραφο με τοιχογραφίες που σύμφωνα με την επιγραφή του βήματος χρονολογούνται το 1668. Διατηρείται, επίσης, τμήμα του ξυλόγλυπτου τέμπλου του.

 

Η Ιερά Μονή του Αγίου Δημητρίου (Βαλέτσικο), που ευρίσκεται στην περιοχή της Τσαρίτσανης Ελασσόνας χαρακτηρίστηκε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο, με ζώνη προστασίας 500 μέτρων.

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ32/64997/1303/18-2-1994 – ΦΕΚ 149/Β/4-3-1994