Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου -Παλιομονάστηρο (Σαρανταπόρο)

Η Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου (Παλαιομονάστηρο) βρίσκεται στο Σαραντάπορο και πρόκειται για μικρό λιθόκτιστο ναό με ημικυκλική κόγχη ανατολικά και δίρριχτη στέγη, με απότμηση στην ανατολική πλευρά.

Η είσοδος στο ναό γίνεται μέσω θύρας στο νότιο τοίχο και μοναδική πηγή φωτισμού του ναού αποτελεί ένα τοξωτό παράθυρο στο ανατολικό τμήμα του νότιου τοίχου. Στο δεξιό τμήμα του περιθυρώματος έχει εντοιχισθεί λιθανάγλυφο, στο ανώτερο τμήμα το οποίο διαμορφώνεται διάχωρο με παράσταση συμβόλων της Σταύρωσης και εκατέρωθεν αυτών την ημερομηνία 19/ΙΑΝ/18/19 κάτω από το διάχωρο με παράσταση σώζεται ελληνιστική επιγραφή, σε έξι στίχους, η οποία μαρτυρεί το όνομα ΑΝΤΙΓΟΝΟΣ.

Η Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου (Παλαιομονάστηρο), στο Δήμο Σαρανταπόρου, επαρχίας Ελασσόνας, Ν. Λάρισας χαρακτηρίστηκε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο με περιβάλλοντα χώρο 50 μ., επειδή αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής του 19ου αι., με την ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΔΑ/ΑΡΧ/Β1/Φ32/ΚΗΡ/6395/197/14-3-2002 – ΦΕΚ 452/Β/12-4-2002

http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=11863&v17=

Advertisements