Αμούρι

Οθωμανική περίοδος:
Το Αμούρι διατηρεί την ίδια ονομασία.