Αραδοσίβια Ζεϊνέλ

ΟΘωμανική περίοδος: Στεφανόβουνο