Αραδοσίβια Ορτά

Οθωμανική Περίοδος:
Η σημερινή Γαλανόβρυση.