Βαλανίδα

Κατά την περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας ο οικισμός της Βαλανίδας έφερε την ίδια ονομασία με τη σημερινή.

Το 1521 στον οικισμό ζούσαν 159 πλήρεις οικογένειες, 21 οικογένειες χηρών γυναικών και 35 ενήλικοι άγαμοι, δηλαδή γύρω στα 910 άτομα, τα οποία, απέδωσαν στον τιμαριούχο, ως πρόσοδο, 7.055 άσπρα.

Τα ονόματα των αφιερωτών από την Βαλανίδα που καταχωρίστηκαν το 1692 στον Κώδικα της Ζάβορδας είναι: Δανουήλ. Μαρίας. Άνατωλής. Γεωργίου. Μαρίας. Ειρήνης. Πούλιω. Μαρίας. Δαΰνο. Χρούσο. Δήμο. Ιωάννου. Γεωργίου. Χρυσογλήνα. Κυπαρήσι, Γέργο. Στάμο. Θημηανή. Γέργο. Στάμο. Πούλιο. Μαρία. Χρίσο. Θοδορή. Αλεξάνδρο. Κόμνο. Θεωδόρας. Βρανά. Δαμάσκο. Στάμο.

Ένας μοναχός των Μετεώρων,  στο ταξίδι ζητείας του στα 1750, κατέγραψε τους εξής δωρητές από τη Βαλανίδα: Βλάικος Δήμου, Βλάικου Μαργαρώνα Δήμου, Γέργος, ξάδερφος παπα-Δημήτρη Νίκου, Γεργουλίνα, Γεροτάμπου Βρανάς, Γεώργηιερεά Δέσπω, πρεσβυτέρα, Γεώργης, ιερέας, Δήμος, Καρβούνα Σίμω, σύζ. Αλέξη, Καρβούνας Αλέξης, Κώστα Δήμος, Λέκα Θόδω, σύζ. Κώστα, Λέκα Κώστας, Λιάκου Κάλλω, σύζ. Στέργιου, Λιάκου Στέργιος, Μανασάντα Ευγενή, σύζ. Κώστα, Μανασάντα Κώστας, Μηλίτζας Ατλάζω, Παπα-Δημήτρη Νίκος, Παπα-Νικόλα Γεώργιος, ιερέας, Παπα-Νικόλα Δέσπω, σύζ. ιερέα Γεωργίου, Σταμούλη Ευγένω, Στάμως Φλωρίνα, Τόλια Γεώργης, Τόλια Θοδωρής, Τόλια Μάρω, σύζ. Θοδωρή, Φλωρίνα.

Δύο μνημεία στη Βαλανίδα, τα οποία κρίθηκαν διατηρητέα, επισημαίνουν την παρουσία των χριστιανών και τη θρησκευτική τους πίστη. O Ιερός Ναός Αγίων Αναργύρων τοιχογραφήθηκε το 1647 και το 1860 κτίστηκε ο ιερός ναός Αγίας Τριάδας.

Το 1913, Βαλανίδα είχε πληθυσμό 561 κατοίκους (300 άνδρες, 261 γυναίκες)