Βελεσνίκος

Οθωμανική περίοδος:
Η σημερινή Αετορράχη

%d bloggers like this: